۰۰۲۷

علي اي عدالت مظلوم
سرتاسر زندگانيت يك فرياد بود و تمام سخنانت يك پيام را باز مي گفت و تمام گريه ها و مناجات هايت يك عشق را مي نماياند و تمام شمشير زدن ها و جهادها و حماسه آفريني هايت در پاسداري از يك حقيقت والا بود
از آن روز كه در شبه قاره مستطيل شكل عربستان به كانون وحي و آيين خدا ايمان آوردي و تلاشهايت را در طول خط ايمان و عرض پهنه دعوت مكي و جهاد مدني متمركز ساختي محيط جهل و كفر و شرارت را به مساحت علم و ايمان و تقوا و خير مبدل ساختي و حكومتي بر پايه هاي استوار عدل بنا نهادي كه يگانه شد و در طول تاريخ سردمداران بشريت در آرزوي برقراري حكومتي با عدل علوي به ناتواني خويش اقرار مي كنند
با تشکر از مطلب ارسالی توسط سرکار خانم بهار ندیمی
/ 0 نظر / 9 بازدید