۰۰۲۴

على وصى من است
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
همانا وصى من، رازدار من و بهترين بازماندگانم و كسى كه وعده‏ام را به كار مى‏بندد و دينم را ادا مى‏كند على بن ابى طالب است1
هر پيامبر وصى و وارثى دارد و على وصى و وارث من است2
ابن ابى الحديد مى‏نويسد: بعد از رحلت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حضرت على علیه السلام به نام وصى رسول الله خوانده مى‏شد چون پيامبر مطالب و خواسته‏هاى خود را به او وصيت كرده بود. اصحاب و هم باوران ما اين مطلب را انكار نمى‏كنند اما مى‏گويند: اين وصيت در زمينه خلافت نبوده بلكه درباره بسيارى از امور و مسائل نو ظهور پس از ايشان بوده است3
وى اشعار فراوانى را از شاعران صدر اسلام زير عنوان ‏«اشعارى كه درباره وصي بودن امام على علیه السلام سروده شده‏»4 بازگو كرده است. او در توضيح اين جمله امام كه:«وصيت و وراثت در ميان ايشان است‏» مى‏گويد: ما شك نداريم كه امام على عليه السلام وصى پيامبر خدا بوده است،گو اين كه افرادى كه از نظر ما كينه‏ توزند، اين نكته را قبول ندارند. البته به عقيده ما مقصود از وصيت نص و خلافت نيست‏ بلكه مسائل ديگرى است كه -اگر روشن شوند- شايد برتر و مهمتر از موضوع خلافت‏باشند5
.................................
پی نوشت
(1) كنز العمال
(2) تاريخ دمشق‏ ترجمة کتاب الامام علي عليه السلام‏
(3) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد
(4) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد
(5) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد
.............................................

/ 0 نظر / 8 بازدید