۰۰۳۷

علی با قرآن است

- پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:على با قرآن و قرآن با على است و هرگز از هم جدا نشوند تا در كنار حوض (كوثر) نزدم آيند

- على با حق و قرآن است و حق و قرآن با على و از هم جدا نشوند تا كنار حوض نزد من آيند

- اين على با قرآن است و قرآن با على. از هم جدا نمى‏شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند. پس آنچه را در اين دو بر جاى نهادم از آنها بپرسيد

..............................

پی نوشت

تاريخ دمشق‏ ترجمة کتاب الامام علي عليه السلام‏

Raz_e_Ghadir@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید