۰۰۰۸

اوصاف بدنى امام على علیه السلام
در كتاب كشف الغمه نوشته شده است كه بدر الدين لؤلؤ عامل موصل از بعضى علما درخواست كرد تا احاديث صحيح و گوشه‏اى از آنچه درباره فضايل و صفات حضرت على علیه السلام نقل شده است استخراج كنند. اين صفات بر«انوار شمع اثنى عشر»نوشته و به آرامگاه آن حضرت برده شد. وى مى‏گويد: «من اين شمع را ديدم‏».آنچه در اوصاف حضرت على علیه السلام مى‏آيد مطالبى است كه از كتاب صفين و از جابر و ابن حنفيه و ديگران و نيز از كتاب استيعاب نقل شده است.بدر الدين با خواندن اين صفات گفت: او (حضرت على علیه السلام) نكوترين كسى است كه صفاتش را ديده است.ما با استفاده از مجموع اين روايات به خصوصيات برجسته آن امام همام اشاره مى‏كنيم.
حضرت على علیه السلام مردى ميانه بالا بود.اندكى كوتاه و چاق.چشمانى سياه و گشاده داشت.در نگاهش عطوفت و مهربانى موج مى‏زد.ابروانش كشيده و پيوسته بود.صورتى زيبا داشت و از نيكو منظرترين مردم به شمار مى‏آمد.رنگ صورتش گندمگون بود. چهره‏اى گشاده و بشاش داشت. به جز موهاى اطراف سرش، موى ديگرى نداشت و سرش طاس بود و از پشت همچون تاجى مى‏درخشيد. گردنش از سپيدى به درخشش ابريقى نقره‏اى مانند بود. ريشى انبوه داشت و بالاى آن زيبا مى‏نمود. گردنش ستبر و شانه‏هايش همچون شانه‏هاى شيرى ژيان، فراخ بود.
در روايتى ديگر ذكر شده است: شانه‏هايش مانند شانه‏هاى شيرى قوى جثه، پهن بود. بازوان نيرومندش، از شدت درهم پيچيدگى عضلات از ساعدش قابل تميز نبود. مچها و نيز پنجه‏هايى قوى و قدرتمند داشت.
در روايتى ديگر نيز آمده است: آن حضرت انگشتانى باريك و ساعد و دستى نيرومند داشت و چنان قوى بود كه اگر دست كسى را مى‏گرفت، بر او مستولى مى‏شد و طرف مقابل قدرت نفس كشيدن را از دست مى‏داد. شكمى بزرگ و پشتى قوى داشت.سينه وى فراخ و پرمو بود و سر استخوانهاى او كه در مفصل با يكديگر جفت‏شده بودند، بزرگ مى‏نمود. عضلاتى پر پيچ و تاب و ساقهايى كشيده و باريك داشت. بزرگى عضله دست و پاى او بهنجار و موزون بود و هنگام راه رفتن اندكى به جلو متمايل مى‏شد.چون به ميدان كارزار روى مى‏آورد، با هروله و شتاب مى‏رفت. نيرومند و شجاع بود و در رويارويى با هر كسى، پيروز مى‏شد. به راستى خداوند او را با عز و نصر خود تاييد كرده بود.
مغيره در اين باره گفته است: حضرت علی علیه السلام همچون شير بود، بلكه از شير قوى‏تر و اندامش از اندام او بهنجارتر مى‏نمود.
آن حضرت را با الفاظى همچون اصلع (طاس و بى‏مو) ، اجلح (كسى كه جلوى سر او كم مو باشد) ، انزع (مردى كه موى پيشانيش از هر دو طرف رفته) و بطين (شكم بزرگ) بسيار توصيف كرده‏اند كه ذكر آن نيز گذشت.
در كتاب فائق آمده است كه ابن عباس مى‏گويد: من زيباتر از طرفين پيشانى حضرت على علیه السلام نديده‏ام. شرصتان (طرفين پيشانى) از شرص و به معناى جذب و كشيدن است. گويا مو كشيده شده و جاى آن معلوم مى‏شود. آيا به وجه تسميه مو به نزعه نمى‏نگرى و نمى‏بينى لغات جذب و نزع همه از يك رشته سرچشمه مى‏گيرند؟!

.....................

منبع:
كتاب: سيره معصومان ج 3 ص 18
نويسنده: سيد محسن امين
ترجمه على حجتى كرمانى
Raz_e_Ghadir@yahoo.com

email.0.jpg
/ 0 نظر / 17 بازدید