۰۰۳۱

پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم به امیر المومونین امام علی علیه السلام فرمود:

۸ گروه اگر مورد اهانت قرار گیرند ملامت نکنند مگر خودشان را

۱- کسی که سر سفره ای بنشید که دعوت ندارد.

۲- کسی که از انسان پست درخواست کمک و فضل نماید.

۳- کسی که از دشمن خیر و خوشی طلب کند. (در فکر این باشد که از دشمنش به او خوبی می رسد.)

۴- کسی که می خواهد در اسرار مردم کنکاش کند.

۵- کسی که در مجلسی بنشیند که در شان او نیست.

۶- کسی که جایی حرف بزند که کسی گوش نمی کند.

۷- مهانی که به صاحبخانه دستور می دهد.

۸- کسی که حاکم و بزرگانش را کوچک بشمارد.

Raz_e_Ghadir@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید