على جانشين من است
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
- اى بنى هاشم!همانا برادر من،وصى من و وزير من و جانشين من در ميان خانواده ‏ام على بن ابى طالب است.او دين مرا ى‏پردازد و وعده‏ ام را به كار مى‏بندد1
- جبرئيل نزد من آمد و گفت:اى محمد!پروردگارت[به تو درود مى‏فرستد و]مى‏گويد:همانا على بن ابى طالب وصى و جانشين تو در ميان خانواده و امت تو مى‏باشد2
- اشاره به على عليه السلام:اين برادر و وصى و جانشين من در ميان شماست.فرمانش را بشنويد و اطاعت كنيد3
......................................................
پی نوشت
1- امالي الطوسي
2- امالي المفيد
3- كنز العمال
...........................................


/ 0 نظر / 9 بازدید