۰۰۱۴

دشمن داشتن امام على عليه السلام
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به على عليه السلام:
- تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت ندارد.
احاديث در اين زمينه بسيار زياد و بلكه متواترند. امام على عليه السلام:اگر با اين شمشيرم بر بينى مرد با ايمان زنم كه مرا دشمن گيرد،هرگز با من دشمنى نكند و اگر همه دنيا را به منافق دهم تا مرا دوست دارد،هيچگاه دوستم ندارد.و اين از آن روست كه قضا جارى گشت و بر زبان پيامبر امى گذشت كه فرمود:اى على!مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق دل به دوستى تو نسپارد.
کنزالعمال
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد
/ 0 نظر / 10 بازدید