۰۰۱۳

امام علی علیه السلام پیشوای نیکوکاران
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
- على پيشواى نيكوكاران است و كشنده بدكاران،هر كه او را يارى كند يارى شود و هر كه از يارى او دست‏شويد،بى‏يار ماند.
- به على عليه السلام:آفرين و مرحبا به سرور مسلمانان و پيشواى پرهيزگاران.
- اى على!خداوند...دوست داشتن مستمندان را به تو بخشيده است،از اين رو آنان به پيشوايى تو خرسندند و تو به داشتن پيروانى چون ايشان.
- درباره على به من وحى شده كه او سرور مسلمانان،پيشواى پرهيزگاران و رهبر رو سپيدان است.
کنزالعمال
تاريخ دمشق‏, ترجمة الامام علي عليه السلام‏
/ 0 نظر / 11 بازدید