۰۰۷۰ موحد بودن اجداد امام علی علیه السلام

موحد بودن اجداد امام علی علیه السلام

به خدا سوگند، هرگز پدرانم در برابر بت به خاک نیافتادند ( و دامن پاک خود را به زشتی شرک نیالودند)... آنان پیوسته بر کیش ابراهیم علیه السلام خدا را پرستش کردند.

/ 0 نظر / 15 بازدید